Základní informace

Charakter workshopu

Setkání českých i zahraničních odborníků, zástupců orgánů státní správy, organizací a podnikatelských subjektů zainteresovaných na otázkách přechodu na digitální vysílání a budoucího využití rádiového spektra. Na jeho pořádání spolupracují ČTU a společnost Advantage Communication. Workshop je platformou pro setkání odborníků z oblasti elektronických komunikací a mediální sféry. Klade si za cíl poskytnout aktuální informace k  digitalizaci a vytvoří prostor pro diskuzi k budoucímu využití pásma 470-862 MHz, které má vést na dosažení vysokého společenskoekonomického přínosu. Jde o akci navazující na první a druhé kolo veřejných konzultací a workshopů, který se uskutečnily v září 2008 a dubnu 2009.

Základní struktura programu

Workshop je dvoudenní akcí odehrávající se v Praze. Těžištěm prvního dne workshopu je aktuální stav přechodu na zemské digitální televizní vysílání a výhled procesu digitalizace v návaznosti na Technický plán přechodu.

Druhý den probíhající jednání se zaměřuje zejména na otázky strategie správy spektra a problematiky digitální dividendy v pásmu 800 MHz.

Organizace workshopu

Organizaci workshopu zabezpečuje Český telekomunikační úřad.