Program

6. dubna 2010
13:00 Zahájení
13:30 Aktuální stav přechodu na zemské digitální televizní vysílání (březen 2010)
14:45 Přestávka
15:00 Výsledky IV. kola celostátního výzkumu
16:15 Diskuse ke stavu přechodu na digitální televizní vysílání
17:00 Ukončení 1. dne workshopu
7. dubna 2010
9:00 Zahájení 2. dne workshopu
9:15 Strategie správy spektra – prezentace k otevření veřejné konzultace
10:00 Problematika digitální dividendy v pásmu 800 MHz
10:45 Přestávka
11:00 Diskuse
12:30 Ukončení workshopu