Online registrace

Registrační podmínky

Jak se zaregistrovat?

  1. Vyplňte prosím registrační formulář specifikující charakter a rozsah Vaší účasti, Vaše osobní údaje a údaje o Vaší firmě
  2. Po odeslání Vaší registrace obdržíte e-mailem závazné potvrzení, že jsme Vaši registraci zaevidovali.
  3. Obdržíte podrobné informace o programu a organizační pokyny
  4. Dostavte se prosím na konferenci v dostatečném předstihu před zahájením programu (čas specifikovaný v programu pro registraci účastníků).
    U registračního pultu obdržíte konferenční visačku a další konferenční materiály.
  5. Uzávěrka přihlášek je dne 5. 4.

Registrace zahrnuje:

  • Konferenční materiály
  • 0bčerstvení

Registrace nezahrnuje:

  • Případné náklady na parkování či ubytování v hotelu

Údaje o registrovaném účastníkovi

Osobní údaje
Poštovní adresa firmy resp. Vaší pobočky