Přechod na digitální vysílání a digitální dividenda

Strategie správy spektra

Workshop k veřejné konzultaci

Kontaktní údaje:
Advantage Communication, s.r.o.
Markéta Kubečková
Tel.: +420 774 836 463
www.digitalnidividenda.cz

Místo konání:
President Hotel Prague
Nám. Curieových 100
Praha 1, Česká republika

Od zveřejnění prvního konzultačního dokumentu k digitální dividendě v srpnu 2008 uplynul rok a půl. V této době se potvrdilo, že je potřebné přistupovat k digitální dividendě s určitým nadhledem, ignorovat rychlá líbivá rozhodnutí a zejména konzultovat s odbornou veřejností. V současnosti se blíží termín vypnutí analogového vysílání a s tím spojené uvolnění rádiových kmitočtů ve III. pásmu a v pásmu 800 MHz (790-862 MHz). Významně také posílila evropská harmonizace a ukazuje se, že národní řešení nejsou zejména s ohledem na ceny zařízení výhodná.

První kolo diskuse ukázalo na realistické vnímání časového postupu digitalizace televizního vysílání a vnímání TPP jako základního harmonogramu i pro dostupnost digitální dividendy. Vymezilo také dva základní směry využití digitální dividendy – další rozvoj televizního vysílání a rozvoj mobilních širokopásmových sítí. V této otázce se za rok a půl poměrně vyjasnilo zejména díky televizním divákům a většího využití jiného než terestrického příjmu. Z hlediska vysílatelů se jako nejvýraznější hledisko pro volbu platformy ukázaly náklady na šíření signálu.

Otázka využití bílých míst zatím zůstává na okraji zájmu, respektive jsou využívána aplikacemi souvisejícími s televizním vysíláním stejně jako v minulosti. Na mezinárodních trzích nejsou dostupná zařízení pro jiné využití. Bublina mobilní televize jako samostatné aplikace tiše usnula.

První kolo diskuse završil workshop konaný 26. září 2008. Druhé kolo diskuse digitální dividendy proběhlo na jaře 2009 a věnovalo se zejména pásmu 470-862 MHz. Otázky směřovaly k HDTV, místním TV, pohyblivým sítím a mobilní TV.

Ukazuje se zřejmě, že nástup HDTV bude rychlejší, než se ještě před rokem předpokládalo, avšak správně byl indikován nástup zejména v družicovém vysílání a kabelových sítích. V zemské vysílání je stále spojován se zavedením DVB-T2. K HDTV přistupují jednotliví účastníci na trhu samostatně a dle svých plánů, z hlediska regulátora se zatím neprokazuje potřeba zasahovat. Do diskuse se nezapojili potencionální provozovatelé digitálního lokálního vysílání a ani v současnosti se toto nejeví jako otázka velkého významu. Požadavky, které se objevily, se daří řešit případ od případu. Mobilní multimédia, diskutováno bylo DVB-H, bylo navrženo odložit. Tento návrh se plně potvrdil.

Problematika mobilních sítí indikovala potřebu včasné přípravy v souladu s harmonizací a mezinárodní koordinací. V současnosti již je zřejmé, že kmitočty v rozsahu 790-862 MHz budou skutečně pro mobilní sítě vyhrazeny.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v. r.
Předseda Rady
Český telekomunikační úřad
www.ctu.cz